Mikä on Animagios?

Animagios (pohjautuu sanoihin lat. anima “sielu”, engl. imagination “mielikuvitus”, engl. magic “taikuus”) on suomalainen taidekonsepti, joka pohjautuu Santte Salosen, Joni Steinin ja Erika Hammarbergin luomaan maagiseen Mielenmaailmaan, jossa jokaisella on oma sieluhahmo. 

Sieluhahmon muoto määrittyy temperamentin, persoonallisuuden sekä identiteetin mukaan ja sitä voi kehittää kokemusten sekä itsereflektion avulla. Animagios-konseptin keskeisiä teemoja ovatkin mieli ja sen hyvinvointiin liittyvät haasteet, joihin jokainen voi törmätä elämänsä aikana. 

Nyt kehitteillä on Animagiokseen sijoittuva koko illan musiikkifantasia, jota on tukenut Koneen Säätiö.