Arbetsgrupp

Animagios-kollektivet består av Erika Hammarberg, Santte Salonen och Joni Stein. Deras konstnärliga samarbete började 2014 med folkmusikstudier vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin, och sedan har de arbetat tillsammans med många olika projekt genom att spela, dansa, sjunga, skriva och uppträda, samt skapa nya helheter och koncept.

År 2019 startade Salonen och Stein sitt arbete med Animagios-konceptet i form av ett brädspel, och Hammarberg kom med nästa år när projektet blev större. I Juni 2022 började gruppen jobba heltid med Animagios. Hammarberg, Salonen och Stein har tillsammans författat Animagios-världen och språk som förekommer i den, sagor som tar plats i den, samt känslan och riktningen av Animagios-branden. Salonen och Stein komponerar musiken till Animagios tillsammans och Hammarberg ansvarar för librettona till scenproduktionerna.

Foto: Jani Snellman