Animagios-maailmasta

Animagios on Mielenmaailman universumissa kulkeva toroidin muotoinen planetooni. Sen keskellä on Miagos, joka valaisee ja lämmittää, kuten meidän maailmamme aurinko, ja sitä kiertää Pimeyden kuu eli Sfärios, joka puolestaan imee valoa ja lämpöä. Animagiosta ympäröi taivaanpallo, jossa on Animagiosta suojelevia tähtiä. Tunnettu Animagios on vain pieni siivu toroidista ja Animagioksen asukkaat kutsuvat sen ulkopuolella olevia alueita Toispuoleksi. 

Animagios-planetooni

Tunnetun Animagioksen alueella puhutaan kahta kieltä, haliaa ja obyyriä, jotka eivät ole sukua toisilleen. Halian kieltä esiintyy erityisesti Ulkoismantereen alueella ja obyyri on yleisempää Keskeismantereella. Halian kieli muistuttaa paljon suomen kieltä, suurin ero on sen kirjaimisto ja oma sanasto. Esimerkiksi numerot poikkeavat suomen kielen numeroista, koska toisin kuin Suomessa, Animagioksessa on käytössä 12-järjestelmä. Obyyrin kielioppi ja fonologia eroavat halian kielestä selvästi, vaikkakin kaksikielisten alueiden murteissa kielet vaikuttavatkin toisiinsa. 

äänielementin Mikiwi-animagio

Animagioksessa jokaisella ihmisellä on oma sieluhahmo eli animagio, jonka muodon he voivat ottaa eli animagioitua. Animagion muoto määrittyy temperamentin, persoonallisuuden sekä identiteetin mukaan, ja sitä voi kehittää kokemusten sekä itsereflektion avulla. Sieluhahmoja on kahtatoista eri elementtiä (tuli, metsä, aavikko, meri, jää, ilma, sähkö, ääni, harmonia, pimeys ja kaksi vielä tuntematonta elementtiä). Animagiomuodossa oleminen vie paljon sieluenergiaa, minkä vuoksi Animagioksen asukkaat viettävät suurimman osan ajasta ihmismuodossaan.

Sanastoa

animagio jokaisella ihmisellä oleva sieluhahmo, jonka muodon voi ottaa 
animagioitua muuttua animagiomuotoon 
Mielenmaailma universumi 
Animagios Mielenmaailman universumissa kulkeva planetooni 
planetooni planeettaa muistuttava taivaankappale 
kiromi Animagioksessa esiintyviä pahoja voimia 
taie erikoistaito 
Kuunkutsujaiset vuosittain vietettävä juhla, jota juhlistetaan silloin, kun Sfärios on kiertoradallaan Pohtovuorten kohdalla 
Sfärios Animagios-planetoonia kiertävä kuu 
Miagos Animagioksessa valon ja energian lähde 
Toispuoli tunnetun Animagioksen ulkopuolinen alue 
kehrävarsi Animagioksessa polttoaineena käytettävä kasvi